Postać


1. Każdy gracz może posiadać tylko jedną postać na serwerze.
2. Nazwa postaci powinna być w klimacie RP.
3. Imię ani nazwisko nie może nikogo obrażać oraz być wulgarnym.
4. Każda stworzona postać powinna mieć napisaną przez siebie historię na forum w dziale do tego przeznaczonym.
5. Zabronione jest podszywanie się pod innych graczy i członków administracji.
6. Członkowie administracji mogą posiadać większą ilość postaci. Nie będą oni jednak wykorzystywać ich do ułatwienia sobie rozgrywki, a tworzenia eventów i testowania serwerów.
7. Jeżeli postać umrze w jakikolwiek sposób w grze, nie znaczy to, że nie można nią dalej grać.
8. Jeśli postać zostanie zabita przez innego gracza, ten może opisać zdarzenie na forum. Należy traktować to z przymrużeniem oka, wskazane jest dopisanie historii np. przez poległego, który wyjaśni wydarzenie. (Np. "odrodziłem się dzięki modlitwie bliskich", czy też "mój oddech, choć wciąż płytki, był. Zupełnie wbrew temu, co sądził mój przeciwnik...")
9. Jeśli gracz chce zacząć grać inną postacią, bądź skończyć z grą, może fabularnie "uśmiercić" swoją postać, opisując wydarzenie w zakładce swojej postaci na forum.

Strefa PvE


1. Zajmuje obszar "Centrum" na którym leży stolica tj. Gniazdo.
2. Strefa PvE jest to obszar na którym obowiązuje całkowity zakaz atakowania graczy oraz osad.
3. Osoby które zdecydują się na osiedlenie w strefie PvE nie mogą zaatakować ŻADNEJ osoby lub osady, niezależnie od tego, gdzie ta osada leży.
4. Osoba osiedlona w strefie PvE może zostać zaatakowana poza granicami tej strefy.
5. Osoba osiedlona w strefie PvE ma prawo do samoobrony gdy zostanie zaatakowana.
6. Frakcje osiedlone na strefie PvE nie będą brały udziału w evencie "Jednoczenie Wyspy Słowian" czyli walki o prowincje.
7. Złamanie którejś z zasad dot. Strefy PvE zostanie poddane osądowi Rady serwera.

Frakcje i Osady


1. Aby osada mogła stać się frakcją, musi utworzyć swój wątek na forum w miejscu do tego przeznaczonym i posiadać minimum 5 osób.
2. Frakcja może mieć swojego przedstawiciela w radzie
3. Tylko frakcje mogą uczestniczyć w wydarzeniu PVP “Wojna o Wyspę Słowian”.
4. Każda frakcja mająca przedstawiciela w Radzie ma prawo do przebywania w sotlicy tzn. frakcji zostaje nadane prawo otwierania i zamykania Gniazda. W Gnieździe znajduje sie Arena PvP oraz twierdza(zamek króla) w którym będzie spotykała się Rada.
5. Zabronione jest budowanie osad w odległości mniejszej niż 150 pól od monumentu sąsiedniego. W razie otrzymania skargi rada zadecyduje o zniszczeniu młodszego monumentu.

Zachowanie zakazane


1. Atak na postać bezpośrednio po zalogowaniu.
2. Tworzenie murów z drzew, kłód etc.. Teren można ogrodzić konstrukcjami do tego przeznaczonymi.
3. Nadużywanie mechaniki gry (lewitujące przedmioty, ludzka drabina).
4. Wykorzystywanie bugów w grze.
5. Budowa dziur, fosy bez wyjścia.
6. Niszczenia mostów lub przepraw przez rzeki/akweny wodne.
7. Zabrania się stawiania claimów prywatnych na złożach surowcowych (konsekwencją będzie usunięcie claimu oraz utrata reputacji).
8. Obowiązuje zakaz prześladowania graczy, zalicza sie do tego:
   - Kampienie na gracza po zabiciu go chwilę wcześniej,
   - Zabijanie tego samego gracza kilkukrotnie w niedużym odstępie czasu.
9. Atakowanie więcej niż raz dziennie(in real time) jednej wioski.
10. Zakazane jest zabicie innego gracza bez uprzedniej akcji RP

Konflikty między graczami i wioskami


1. Przed okazaniem wrogości innej wiosce, należy umieścić deklarację na forum w dziale do tego przeznaczonym, jeśli się tego nie uczyni wioska zostanie oznaczona jako bandyci, oraz będzie podatna na ataki bez ostrzeżenia.
2. Akt wypowiedzenia wojny musi zostać zaakceptowany przez Radę, czas pomiędzy akceptacją deklaracji wojennej, a pierwszym atakiem nie może być mniejszy niż 2 godziny(w czasie rzeczywistym).
3. Administracja nie może ingerować w spory pomiędzy wioskami, dopóki nie zostanie złamany regulamin.
4. Każdy gracz pracuje na swoją reputację. W przypadku, gdy jedna z postaci zachowuje się w sposób zgodny z regulaminem, aczkolwiek wrogi w stosunku do innych graczy, można udać się po pomoc do rady, która udzieli jej w sposób RP.

Czat globalny


1. Zakaz wklejania linków.
2. Posługiwanie się nim również powinno być w klimacie RP np: “posłaniec z … stoi pod bramą…”.
3. Wiadomości odbiegające od klimatu RP mogą być wysyłane poprzez poprzedzenie wiadomości zwrotem "OOC" (out of character). Nie należy jednak nadużywać tego typu wiadomości, by nie zaśmiecać chatu np: (nowy gracz szuka wioski i pisze na czacie “ooc: Czy ktoś potrzebuje dodatkowych rąk do pracy?”)
4. Gracze powinni dbać o stylistykę wysyłanych wiadomości.
5. Zabrania się używania emotikonek na chacie globalnym, jeśli wiadomości pisane są w RP.
6. Jeśli na chacie pojawiają się wiadomości naruszające regulamin, wskazane jest, by gracze wysyłali link do tego właśnie regulaminu.

Czat lokalny


1. Chat lokalny obowiązują te same zasady, co chat globalny. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie strony decydują się na rozmowy OOC i nie naruszają przy tym rozgrywki RP innych osób.Więcej informacji oraz objaśnienie niektórych mechanik: tutaj


Administracja serwera zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Gracze będą informowani o tym za pośrednictwem odpowiedniego wątku na forum, grupy Steam oraz systemem powiadomień w grze.


Obserwuj nas na facebooku!